TECKY: Biểu tượng của Fujitec

TECKY Tôi là biểu tượng của Fujitec, thể hiện quyết tâm mang lại các sản phẩm và dịch vụ an toàn và đáng tin cậy!

  • Tên của tôiTECKY

    Tên của tôi có chữ “tec” trong từ “Fujitec” là một cái tên quen thuộc và dễ gọi, đại diện cho công nghệ vì sự an toàn và đáng tin cậy. Tên của tôi đã được lựa chọn qua một chiến dịch với sự tham gia của gần 900 đơn tham dự từ các nhân viên Fujitec và gia đình họ trên khắp thế giới.

Nhiệm vụ #1 Hướng dẫn an toàn sử dụng thang máy

Tôi giới thiệu về cách thức vận hành của thang máy, thang cuốn và cách sử dụng thiết bị an toàn trong cẩm nang an toàn với tựa đề “Hãy sử dụng thang máy, thang cuốn đúng cách!”.

Nhiệm vụ #2 Các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn

Tôi đã đến hơn 20 quốc gia trên thế giới nơi Tập đoàn Fujitec đang hoạt động để truyền đạt thông điệp về an toàn và sự tin cậy.