Chính sách sử dụng website

Chính sách sử dụng website

Hệ điều hành khuyên dùng

1.Hệ điều hành và Trình duyệt

Quý vị được khuyến nghị truy cập trang web này bằng cách sử dụng kết hợp một trong các hệ điều hành/ trình duyệt dưới đây. Xin lưu ý rằng thiết bị của quý vị có thể không hiển thị chính xác nội dung trang web trừ khi quý vị cài đặt bản cập nhật mới nhất của trình duyệt. Để có các bản cập nhật của trình duyệt, đề nghị quý vị kiểm tra thông tin hỗ trợ của bên phát triển trình duyệt.

[Trình duyệt khuyên dùng] (*1)
  • WindowsHệ điều hành và phiên bản cập nhật mới nhất của trình duyệt Internet Explorer11 (*2), Edge, Chrome hoặc Firefox.

  • MacintoshHệ điều hành và phiên bản cập nhật mới nhất của trình duyệt Safari

  • iOSHệ điều hành và phiên bản cập nhật mới nhất của trình duyệt Safari

  • AndroidHệ điều hành và phiên bản cập nhật mới nhất của trình duyệt cơ bản

  • *1 Mỗi trình duyệt ứng dụng phương pháp điều khiển hiển thị riêng của nhà phát triển. Vì lý do này có thể dẫn đến những khác biệt trong cách hiển thị trang web giữa các trình duyệt khác nhau. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thiết bị của quý vị có thể không hiển thị chính xác nội dung trang web của chúng tôi hoặc không hỗ trợ đầy đủ các đặc tính của trang web nếu quý vị đã cài đặt tùy biến trên hệ điều hành và/ hoặc trình duyệt, hoặc do một số cài đặt cá biệt về kết nối mạng.

  • *2 Trình duyệt Internet Explorer có thể không hỗ trợ đầy đủ các đặc tính trên trang web của chúng tôi hoặc không hiển thị chính xác nội dung trang web nếu tùy biến xem tương thích được kích hoạt

2.Giao thức SSL

Do những lỗ hổng trong giao thức SSL3.0, trang web này không cho phép giao tiếp theo giao thức SSL v2 hoặc SSL v3. Vì thế, một vài trang trên web của chúng tôi không thể truy cập được bằng một số trình duyệt nhất định không hỗ trợ giao thức TLS.

3.Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Trang web này sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript. Thiết bị của quý vị có thể không hỗ trợ đầy đủ các đặc tính trên trang web của chúng tôi hoặc không hiển thị chính xác các nội dung trang web nếu JavaScript bị vô hiệu trên trình duyệt.

4.Tập tin định kiểu (Style Sheet)

Chúng tôi sử dụng tập tin định kiểu cho trang web này. Thiết bị của quý vị có thể không hỗ trợ đầy đủ các đặc tính trên trang web của chúng tôi hoặc không hiển thị chính xác các nội dung trang web nếu tập tin định kiểu bị vô hiệu trên trình duyệt. Để duyệt trang bình thường trên trang web, quý vị phải chắc chắn đã kích hoạt tập tin định kiểu trên trình duyệt.

Cookies và công cụ phân tích truy cập

Cookies được sử dụng nhằm tối ưu hóa hiển thị cho người dùng. Ngoài ra, chúng tôi có thể dùng công cụ phân tích truy cập nhằm phân tích việc truy cập tới trang web này.

1.Cookies

Cookies là các tập tin dữ liệu được gửi tới người sử dụng từ máy chủ trang web để lưu trên thiết bị người dùng.
Việc sử dụng cookies và công cụ phân tích truy cập cho phép chúng tôi chú ý tới từng thiết bị của người dùng khi thu thập thông tin về việc truy cập tới trang web này. Tuy nhiên, với cookies chúng tôi không có khả năng nhận diện cá nhân người dùng.

2.Về việc sử dụng công cụ Google Analytics

Trên trang web này, chúng tôi sử dụng Google Analytics như một công cụ thu thập thông tin đăng nhập để phân tích việc truy cập nhằm cải tiến trang web sao cho hữu dụng hơn với người sử dụng. Google Analytics sử dụng cookies để thu thập thông tin đăng nhập nhưng không bao gồm dữ liệu có thể dùng để nhận diện cá nhân người dùng. Thông tin đăng nhập đã thu thập được quản lý theo chính sách về quyền riêng tư của công ty Google Inc. Quý vị có thể dùng đường dẫn dưới đây để tìm hiểu thêm về Google Analytics và chính sách về quyền riêng tư của công ty Google Inc:
Google Analytics
Google privacy policy

3.Vô hiệu hóa cookies

Nếu không muốn sử dụng cookies, quý vị có thể vô hiệu hóa trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa cookies có thể khiến quý vị không thể truy cập được một số nội dung của trang web này.