Chevron 1400 Smith

Đây là toà nhà văn phòng của công ty năng lượng và dầu lớn của Mỹ, Chevron. Toà nhà gồm 50 tầng nổi. Dự án cải tạo bắt đầu từ năm 2013 và các thang máy đều hoạt động tốt từ khi dự án hoàn thành.

  • Thang máy
  • Thang cuốn
  • Bắc Mỹ
  • Tải trọng trên 1150kg
  • Từ những năm 2010
  • Tải trọng dưới 1150kg
  • Văn phòng
  • Tốc độ trên 150m/ph
Tên tòa nhà
Chevron 1400 Smith
Địa chỉ
Houston, U.S.A.
Chủ đầu tư
Chevron Corporation
Thiết kế giám sát
...
Nhà thầu xây dựng
...
Năm hoàn thành
2015

Thông số kỹ thuật

Thang máyTổng số thang 31
Dòng thang Mục đích sử dụng Tải trọng (kg) Số người (người) Tốc độ (m/ph) Số điểm dừng (tầng) Số lượng
DCGL Tải khách 1580 21 150 15 6
DCGL Tải khách 1580 21 240 16 6
DCGL Tải khách 1580 21 300 15 6
DCGL Tải khách 1580 21 300 13 6
DCGL Dịch vụ 1580 21 150 50 1
DCGL Dịch vụ 2040 27 150 52 1
Hydraulic Tải khách 1580 21 38 4 1
Hydraulic Tải khách 1580 21 38 3 1
Hydraulic Tải khách 1580 21 38 2 1
Hydraulic Tải khách 1130 15 38 3 1
Hydraulic Tải khách 1130 15 38 2 1
Thang cuốnTổng số thang 8
Dòng thang Loại Độ rộng bậc (mm) Chiều cao tầng (mm) Góc nghiêng (độ) Số lượng
- - - 2500 - 2
- - - 1900 - 2
- - - 15500 - 2
- - - 14500 - 2
Trở về kết quả tìm kiếm